Revista APUNTS Educació Física i Esports: 137

Joan Ramon Tarragó,

Marcel·lí Massafret-Marimón,

Francisco Seirul·lo Vargas,

Francesc Cos Morera