Pere Vergés Farrés (1896-1970): un pedagog de la competició ludicoesportiva

Jordi Brasó

Raquel Cercós

*Correspondència: Jordi Brasó jbrasorius@ub.edu

Idioma de l’original

Citació

Brasó, J., & Cercós, R. (2019). Pere Vergés Farrés (1896-1970): A Pedagogue of Leisure-Sport Competitions. Apunts. Educación Física y Deportes, 137, 11-16.  https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/3).137.01

617Visites

Resum

Pere Vergés va ser un dels pedagogs de repercussió en el moviment de renovació de l’Escola Nova. A Catalunya, juntament amb figures com Rosa Sensat, Artur Martorell o Alexandre Galí, va aportar una visió educativa centrada en la sensibilitat, el nen i la seva autonomia. L’objecte d’aquest estudi és Pere Vergés. Es pretén aportar una nova visió centrada en l’àmbit competitiu-esportiu als estu­dis existents. A partir d’una metodologia basada en l’anàlisi de les fonts primàries, i amb un conjunt de referències que han tractat el tema, es conclou que Vergés va mostrar un caràcter distintiu i únic en la seva pedagogia. Contràriament als postulats de la no competició en els moviments d’Escola Nova, i mantenint aquesta idea de renovació, va incloure la competició educativa com a element singular.

Paraules clau: competició, educació, esport, pedagogía, Pere Vergés.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 16 de febrer de 2018

Acceptat: 21 de dicembre de 2018

Publicat: 1 de juliol de 2019