Anàlisi de l’èxit de la Selecció Espanyola a la UEFA-Euro 2012

Mario Amatria

Rubén Maneiro-Dios

M. Teresa Anguera

*Correspondència: Mario Amatria mamatriaji@upsa.es

Idioma de l’original

Citació

Amatria, M., Maneiro-Dios, R., & Anguera, M. T. (2019). Analysis of the Success of the Spanish National Team in UEFA-Euro 2012. Apunts. Educación Física y Deportes, 137, 85-102. https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/3).137.07

619Visites

Resum

L’objectiu d’aquest estudi és observar, descriure i analitzar la dinàmica reeixida de l’acció de joc ofensiu de la Selecció Espanyola de futbol a la UEFA Euro 2012. Per a això s’ha desenvolupat una anàlisi de relació de variables categòriques atesos els diferents nivells d’èxit com a objectius a aconseguir en el joc, per tal d’aportar informació sobre el nivell de rendiment ofensiiu de la selecció en aquest campionat. Atesos els resultats obtinguts, es pot concloure que la Selecció Espanyola, SE, per a aconseguir el gol en les seves accions ofensives, inicia la jugada en la zona central del sector de creació del camp rival i que la pilota arriba als davanters, els quals són els responsables de finalitzar l’acció d’atac. També es desprèn que en augmentar la presència d’èxits intermedis també augmenta la probabilitat de consecució de gol. Per a aconseguir aquests nivells d’èxit la selecció construeix la jugada mitjançant la intervenció de 6-7 jugadors, realitzant 6-10 passades en el seu desenvolupament i dotant a la seva acció de màxima amplitud possible mitjançant l’ús dels canvis d’orientació.

Paraules clau: fútbol, gol, metodología observacional, rendiment esportiu.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 10 de febrer de 2018

Acceptat: 13 de novembre de 2018

Publicat: 1 de juliol de 2019