Nivell d’oposició sobre rendiment físic i comportament tecnicotàctic de futbolistes joves

Mario Sánchez

Daniel Hernández

Manuel Carretero

Javier Sánchez-Sánchez

*Correspondència: Mario Sánchez msanchezga@upsa.es

Idioma de l’original

Citació

Sánchez, M., Hernández, D., Carretero, M., & Sánchez-Sánchez, J. (2019). Level of Opposition on Physical Performance and Technical-Tactical Behaviour of Young Football Players. Apunts. Educación Física y Deportes, 137, 71-84. https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/3).137.06

565Visites

Resum

L’objectiu d’aquest treball va ser analitzar la demanda física i el comportament tecnicotàctic de futbolistes que juguen partits enfront de rivals amb diferent nivell d’oposició. En l’estudi van participar 20 futbolistes de categoria sub14 (n = 10; 13.6 ± 0.5 anys d’edat; 163.7 ± 5.9 cm d’altura; 51.5 ± 6.0 kg de massa corporal) i sub16 (n=10; 15.8 ± 0.4 anys d’edat; 171.8 ± 7.6 cm d’altura; 61.2 ± 9.5 kg de massa corporal) que competien en categoria regional. Es van registrar les demandes físiques i tecnicotàctiques dels jugadors quan s’enfrontaven a rivals amb nivell d’oposició superior (SUP) i inferior (INF). En categoria sub14 la distància total (DT), la distància relativa (DR) i la distància a alta intensitat (DAI)
van ser superiors (p < .05) davant rivals INF. A més, la distància recorreguda en rangs de baixa velocitat (%DV1 i %DV2) va augmentar quan sub14 va jugar contra SUP. L’anàlisi tecnicotàctica va indicar que els equips van realitzar més (p < .05) tirs (TT), gols (TG), pressió rere pèrdua (PRP) i contraatacs (CON) quan van jugar contra INF. La demanda física (DT, DR i DAI) en futbolistes sub14 i el comportament tecnicotàctic dels jugadors (TT, TG, PRP i CON) augmenta quan es juga contra rivals considerats inferiors.

Paraules clau: anàlisi del rendiment, càrrega física, comportament tecnicotàctic, fútbol base.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 25 d'abril de 2018

Acceptat: 21 de novembre de 2018

Publicat: 1 de juliol de 2019