Emakumea Pilotari: impacte d’un programa recreatiu dissenyat amb i per a dones pilotaris

Uxue Fernández-Lasa

Oidui Usabiaga

*Correspondència: Uxue Fernández-Lasa uxue.fernandez@ehu.eus

Idioma de l’original

Citació

Fernández-Lasa, U., & Usabiaga, O. (2019). Emakumea Pilotari: The Impact of a Recreational Programme Designed with and for Female Basque Pelota Players. Apunts. Educación Física y Deportes, 137, 129-141.

https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/3).137.10

574Visites

Resum

El present estudi va pretendre avaluar l’impacte en les participants del programa Emakumea Pilotari (dona pilotari), organitzat per la Federació Guipuscoana de Pilota Basca. Les dades van ser extretes d’una etnografia realitzada en la temporada 2011-12 on van participar 28 dones de 20 i 60 anys, de dos grups de discussió realitzats els anys 2013 i 2016, on van participar 12 dones de 24 i 60 anys, i de documents relacio­nats amb el programa. Després de l’anàlisi inductiva es va concloure que l’oportunitat de jugar a pilota en un ambient de seguretat i confort facilita l’accés de les pilotaris a aquest esport, ja que suposa “la seva hora i el seu dia”. El sentiment grupal i l’oportunitat de jugar amb un enfocament més cooperatiu creen una gran adhesió a la tasca entre les pilotaris, ja que la seva participació va dirigida tant a les relacions interpersonals com a aquesta activitat esportiva. Les pilotaris se senten incloses en aquest programa que creuen que està fet a la seva mesura i subratllen que els exercicis proposats possibiliten el gaudi de totes les participants, independentment del seu nivell de joc. A partir d’aquests resultats es podria concloure que dissenyar i implementar programes esportiu-recreatius exclusius amb i per a dones adultes pot augmentar considerablement el seu nivell de participació en el programa i la implicació cap al grup.

Paraules clau: activitat física, avaluació de programes, dona, equitat, pilota basca, recreació.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 13 de març de 2018

Acceptat: 20 de juliol de 2018

Publicat: 1 de juliol de 2019