Temàtica

Apunts. Educació Física i Esports és una revista científica editada per l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, INEFC (Espanya). És una revista veterana que està publicant articles científics de manera ininterrompuda des de 1985.

És una revista trilingüe (Castellà, Català i Anglès). Especialitzada en l’àmbit de les Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. Publica articles originals de caràcter científic dels àmbits de la motricitat humana, l’educació física i les ciències de l’esport.

Està indexada a la Web of Science (ESCI), a Scopus i a un total de 41 bases de dades amb el segell de qualitat científica de la FECYT.

Des del 2020 es publica només en la versió en línia amb una periodicitat trimestral. Utilitzem una revisió externa mitjançant el mètode de doble-cec i acord a les normes de publicació de l’APA (American Psychological Association) amb 196 revisors científics internacionals.

Objectiu

Amb l’objectiu de comunicar i divulgar la producció científica dels àmbits de l’educació física i de les ciències de l’esport, Apunts. Educació Física i Esports només accepta estudis originals procedents de recerques validades per comitès científics que aportin novetats tant d’ordre substantiu com metodològic.

Públic destinatari

La publicació s’adreça a totes aquelles persones de l’àmbit acadèmic i professional interessades en la recerca de les ciències de l’activitat física i l’esport.

Cobertura temàtica

Les seccions de la revista són les següents:

També s’accepten, segons el parer de l’equip de direcció editorial, articles d’opinió i cartes científiques.

Estratègia científica

A fi d’assolir els objectius d’exigència en el rigor científic dels treballs publicats, la revista estableix un estricte compliment pel que fa a:

Accessibilitat

La versió digital és d’accés obert, inclosa en el directori en línia DOAJ i subjectes a la llicència Creative Commons. Tots els articles s’ofereixen íntegrament a HTML i es poden descarregar en PDF en els tres idiomes castellà, català i anglès.

Castellà / Català / Anglès (ISSN 2014-0983) • www.revista-apunts.com