Efectivitat d’un entrenament en persones grans i el seu impacte en la qualitat de vida relacionada amb la salut

Marta Solà-Serrabou

José Luis López

Oliver Valero

*Correspondència: Marta Solà-Serrabou marta.sola@uvic.cat

Idioma de l’original

Citació

Solà-Serrabou, M., López, J. L., & Valero, O. (2019). Effectiveness of Training in the Elderly and its Impact on Health-related Quality of Life. Apunts. Educación Física y Deportes, 137, 30-42. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/3).137.03

651Visites

Resum

Aquest estudi analitza els efectes de l’entrenament de força en les extremitats inferiors en un grup de persones grans i les seves repercussions en la qualitat de vida en relació amb la força, flexibilitat, símptomes depressius i percepció de la salut. La mostra, composta per 35 persones, es va dividir en dos grups: l’exercici i el de control. Després de 24 setmanes d’entrenament les participants van ser novament avaluades amb dos salts verticals, el test chair estand, step 2 minuts, chair sit and reach, back scratch, el test Geriatric Depression Scale i el test SF-12. Els resultats en el grup exercici van mostrar una influència positiva del programa de força en els nivells de percepció de salut, símptomes depressius i flexibilitat, mentre que en el grup control van disminuir o es van mantenir, la qual cosa suggereix una relació directa entre l’augment de força i la millora de la qualitat de vida relacionada amb la salut de les persones grans.

Paraules clau: depressió, entrenament de força, Flexibilitat, persones grans, qualitat de vida relacionada amb la salut.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 10 d'abril de 2018

Acceptat: 18 d'octubre de 2018

Publicat: 1 de juliol de 2019