Avaluació dels patrons de moviment en la competició per a optimitzar el procés d’entrenament en l’elit del tennis de formació a partir de la tecnologia GPS

Carlos Galé-Ansodi

*Correspondència: Carlos Galé-Ansodi gale_carlos@hotmail.com

Idioma de l’original

402Visites

Resum

L’objectiu del present treball va ser descriure el perfil de les demandes físiques i patrons de moviment exigits en competició als jugadors de categories de formació en tennis mitjançant l’ús de la tecnologia GPS. Per a això, es va comptar amb la col·laboració de joves tennistes pertanyents a la Federació Aragonesa de Tennis de les categories aleví, infantil, cadet i júnior, amb una edat mitjana de 14.1 ±2.2 anys. Es van monitorar un total de 217 registres, trobant partits de competició disputats en pista ràpida i sobre terra batuda, així com sessions d’entrenament. El registre es va dur a terme gràcies a l’ús dels dispositius GPS MinimaxX Team Sports 4.0 (Catapult Innovation, Austràlia) amb una freqüència de mostreig de 10 Hz. Es va realitzar una anàlisi estadística de tipus descriptiu de les següents variables independents: superfície, tipus de competició, categoria, rànquing i gènere. D’altra banda, les variables dependents analitzades van ser agrupades en dues dimensions: velocitat i acceleració. Respecte a la dimensió de velocitat, es van analitzar la velocitat mitjana i màxima, la distància total recorreguda i la distància recorreguda per unitat de temps, així com la distància recorreguda en diferents rangs de velocitat; mentre que les variables relacionades amb la dimensió de l’acceleració van ser la distància re­correguda accelerant, els esforços realitzats accelerant per unitat de temps, la distància estimada i un indicador de la càrrega externa (Player load). Els resultats van permetre conèixer que les dades referents a la dimensió de l’acceleració van ser més significatives a causa de les característiques de l’esport, on les dimensions de la pista impedeixen que els jugadors de tennis aconsegueixin velocitats elevades i el perfil intermitent del tennis s’ajusta més a les acceleracions realitzades pels tennistes. La tecnologia GPS aplicada al tennis permet un coneixement més detallat i precís de les exigències i característiques del tennis de formació, i, per tant, augmenta el coneixement en l’àmbit de l’entrenament esportiu adequat a aquestes edats, per la qual cosa gràcies a aquesta informació es poden dissenyar tasques específiques d’entrenament similars a la competició, la qual cosa comporta una millora en el rendiment dels tennistes.

Paraules clau: acceleració, competició, demandes físiques, GPS, tennis.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 2019

Data de lectura: 23 d'abril de 2016