Influència d’un programa de relaxació muscular progressiu sobre els nivells d’ansietat estat en gimnastes aeròbics universitaris

Juan Luis Soto Peña

*Correspondència: Juan Luis Soto Peña jlsoto@uas.edu.mx

Idioma de l’original

481Visites

Resum

L’objectiu central d’aquesta recerca va ser mesurar els efectes en els nivells d’ansietat estat de l’aplicació de la tècnica de relaxació progressiva de Jacobson (1938), en esportistes de nivell universitari integrants de la selecció de gimnàstica aeròbica, que es trobava en preparació per a participar en la Universíada Nacional 2014. La mostra va quedar conformada per dos grups. El grup experimental el van conformar 12 esportistes de la selecció de gimnàstica aeròbica de la Universitat Autònoma de Sinaloa, UAS (Mèxic), mentre que el grup control es va formar amb 96 esportistes de nivell universitari, i les seves edats fluctuaven entre els 16 i 24 anys. Es va administrar als dos equips en la fase de pretest, l’escala A-Estat de l’inventari d’ansietat tret-estat (IDARE), de Spielberger i Díaz-Guerrero (1970), encara que originalment es va desenvolupar aquest inventari per a investigar fenòmens d’ansietat en subjectes adults normals, és a dir, sense símptomes psiquiàtrics. S’ha demostrat que aquest instrument també és útil en el mesurament d’ansietat en estudiants de secundària i batxillerat (Spilberger Díaz-Guerrero, 1970).
En la fase de seguiment es va aplicar el tractament de la tècnica de relaxació progressiva durant 3 mesos només al grup experimental conformat per la selecció de gimnàstica aeròbica de la UAS. I en la fase de postest, es va tornar a aplicar l’inventari als dos grups. D’acord amb els resultats aconseguits, després de l’entrenament en relaxació progressiva, es pot assenyalar que aquesta va aconseguir un efecte significatiu en la reducció dels nivells de l’ansietat estat dels esportistes de la selecció de gimnàstica aeròbica de la UAS, mentre que els del grup control no van tenir diferències significatives.

Paraules clau: ansietat estat, idare, relaxació progressiva.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 2019

Data de lectura: 19 de juliol de 2014