Entrenament en esports d’equip: l’entrenament estructurat al FCB

Joan Ramon Tarragó

Marcel·lí Massafret-Marimón

Francisco Seirul·lo Vargas

Francesc Cos Morera

*Correspondència: Francesc Cos cosfrancesc@gmail.com

Idioma de l’original

Citació

Tarragó, J. R., Massafred-Marimón, M., Seirul·lo, F., & Cos, F. (2019). Training in Team Sports: Structured Training in the FCB. Apunts. Educación Física y Deportes, 137, 103-114. https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/3).137.08

1245Visites

Resum

Malgrat que les ciències que estudien l’activitat física i l’esport són relativament joves, en les darreres dècades han evolucionat notablement, i en aquest sentit les metodologies que estudien l’entrenament esportiu no en són una excepció. En aquest context sembla que gran part de les metodologies conegudes, com per exemple la periodització clàssica, no donen resposta a totes les necessitats que presenten els anomenats esports d’equip, caracteritzats per competicions que es mantenen durant llargs períodes de temps, sotmetent l’esportista a un estrès competitiu molt gran. L’entrenament estructurat neix amb la voluntat d’adaptar-se a les necessitats específiques dels esports d’equip, basant-se en l’especificitat, la individualització, l’abordatge global i l’aprenentatge diferencial, tot i respectant les diferents estructures que conformen l’ésser humà esportista. Aquest article explica els fonaments i les característiques principals de l’entrenament estructurat des d’un abordatge holístic.

Paraules clau: capacitats físiques, deportes de equipo, entrenament coadjuvant, entrenament estructurat, entrenament optimitzador, esports d'equip, metodologia entrenament.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 10 de dicembre de 2018

Acceptat: 22 d'abril de 2019

Publicat: 1 de juliol de 2019