Revista APUNTS Educació Física i Esports: 98

Helena Vila Suárez

Pedro Emilio Alcaraz Ramón

Carmen Ferragut Fiol

Nuria Rodríguez Suárez

Manuel Cruz Martínez

Daniel Rojano Ortega

Alberto Grao Cruces

Pablo Rodríguez Martín

Francisco José Berral de la Rosa