Revista APUNTS Educació Física i Esports: 98

Daniel Rojano Ortega,

Alberto Grao Cruces,

Pablo Rodríguez Martín,

Francisco José Berral de la Rosa