Perfil cineantropomètric, composició corporal i condició física en jugadores d’handbol de nivell nacional

Helena Vila Suárez

Pedro Emilio Alcaraz Ramón

Carmen Ferragut Fiol

Nuria Rodríguez Suárez

Manuel Cruz Martínez

*Correspondència: Helena Vila Suárez evila@pdi.ucam.edu

Idioma de l’original

Citació

Vila Suárez, H., Alcaraz Ramón, P. E., Ferragut Fiol, C., Rodríguez Suárez, N., & Cruz Martínez, M. (2009). Cineantropometric Profile, Body Compostion and Physical conditioning in National Level Female Handball Players. Apunts. Educación Física y Deportes, 98, 46-50.

348Visites

Resum

L’objectiu d’aquest estudi va ser definir el perfil cineantropomètric, la composició corporal i la condició física en 13 jugadores de nivell nacional femenines d’handbol. Per fer-ho es va avaluar antropomètricament les esportistes, a més a més es va estudiar la condició física mitjançant un test de velocitat en 30 m, un llançament de pilota (estàtic i 3 passos), i un test de força isomètrica màxima (FIM) dels flexors de la mà. Es va realitzar una anàlisi descriptiva bàsica i correlacional (P ≤ 0,05). Els resultats trobats mostren que les esportistes tenen valors antropomètrics similars a les jugadores d’handbol d’altres països, a més a més d’una condició física elevada, a excepció de la FIM. Finalment, es va trobar una correlació significativa entre la velocitat de llançament, tant estàtica (R = 0,87; P = 0,001) com dinàmica (R = 0,73; P = 0,016) i la FIM. Les jugadores de nivell nacional tenen característiques antropomètriques similars a les d’altres països. La condició física és una variable determinant per al rendiment físic en jugadores d’handbol de nivell. El test de FIM és vàlid per determinar el rendiment en el llançament de pilota.

Paraules clau: deportes de equipo, esports d’equip, esprint, força específica, força isomètrica màxima, velocitat de llançament.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2009