Perfil antropomètric de les dones futbolistes espanyoles. Anàlisi tenint en compte el nivell competitiu i la posició ocupada habitualment al terreny de joc

Silvia Sedano

Gonzalo Cuadrado Sáenz

Juan Carlos Redondo

Ana de Benito Trigueros

*Correspondència: Silvia Sedano Campo s.sedano.campo@unileon.es

Idioma de l’original

Citació

Sedano Campo, S., Cuadrado Sáenz, G., Redondo Castán, J. C., & de Benito Trigueros, A. (2009). Anthropometric Profile in Spanish Female Soccer Players. Analysis by Competitive Level and by Playing Position. Apunts. Educación Física y Deportes, 98, 78-87.

354Visites

Resum

L’objectiu general d’aquest estudi és determinar el perfil antropomètric de les dones futbolistes espanyoles, tot valorant la influència del nivell competitiu. D’altra banda, també es pretén determinar si aquest perfil varia segons la posició ocupada habitualment al terreny de joc. La mostra es compon de 190 jugadores de futbol pertanyents a equips inscrits a Primera Divisió Regional Femenina de Castella i Lleó (90) i a Primera Divisió Nacional Femenina (100). En total es van registrar 16 mesures antropomètriques (pes, talla, set plecs, tres diàmetres i quatre perímetres) per determinar posteriorment la composició corporal i el somatotip. En termes generals s’observen diferències tant en composició corporal com en somatotip entre diferents nivells competitius, diferències que poden considerar-se favorables a les futbolistes de major nivell. Tanmateix, no es pot dir el mateix quan es valoren les dades tenint en compte la posició habitual de les jugadores atès que únicament es pot parlar de l’existència d’un perfil més o menys específic en el cas de les dones que exerceixen el paper de porteres.

Paraules clau: antropometria, composició corporal, futbol femení, somatocarta, Somatotip.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2009