El desenvolupament curricular de l’Educació Física a Primària i Secundària: una anàlisi des de la perspectiva del professorat

Álvaro Sicilia Camacho

Pedro Sáenz-López Buñuel

José Ignacio Manzano Moreno

Miguel A. Delgado Noguera

*Correspondència: Álvaro Sicilia Camacho asicilia@ual.es

Idioma de l’original

Citació

Sicilia Camacho, A., Sáenz-López Buñuel, P., Manzano Moreno, J. I., & Delgado Noguera, M. A. (2009). Curriculum development for Physical Education in Primary and Secondary Education: An analysis from Teachers perspective. Apunts. Educación Física y Deportes, 98, 23-32.

434Visites

Resum

L’estudi analitza el desenvolupament curricular de l’àrea d’Educació Física respecte a tres elements bàsics del currículum (finalitats, continguts i metodologia). Per assolir els objectius de l’estudi, les dades quantitatives i qualitatives van ser recollides mitjançant l’aplicació d’una enquesta postal i el desenvolupament de grups de discussió. Els resultats mostren que els/les docents d’Educació Física troben dificultats per desenvolupar les prescripcions dictades pel currículum oficial. Tanmateix, les dades indiquen clares diferències entre el professorat de primària i secundària respecte a la prioritat de les finalitats educatives, la selecció de continguts i la forma de treballar-los. Per tant, els resultats d’aquest estudi demostren la idea que les manifestacions del professorat sobre el desenvolupament del currículum en Educació Física estarien en part determinades per les prescripcions i valors que envolten el currículum oficial de cada una de les etapes, on aquest exerceix la seva tasca educativa.

Paraules clau: currículum, educació física, educació primària, educació secundària, professorat.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2009