Cap a l’excel·lència reconeguda

Javier Olivera Betrán

*Correspondència: Javier Olivera Betrán jolivera@gencat.cat

Idioma de l’original

Citació

Olivera Betrán, J. (2009). Apunts. Educación Física y Deportes (1985-2015). Towards Recognized Excellence. Apunts. Educación Física y Deportes, 98, 2.

300Visites

Resum

Fa un any anunciàvem a l’editorial del número 94 que Apunts. Educación Física y Deportes (ISSN 1577-4015) i Apunts. Educació Física i Esports (ISSN 0214-8757) iniciaven un canvi de cicle amb el doble objectiu d’assolir els més alts nivells com a publicació científica de qualitat i ser reconeguts com a revista d’alt impacte en les bases de dades internacionals més visibles i difoses.
Propers al 25è Aniversari que celebrarem amb el número cent, editem 2.500 exemplars en paper i en dos idiomes: castellà i català (amb un 30% de subscriptors fixos i un 37% d’intercanvi institucional, la resta es ven a llibreries especialitzades). En aquest període hem publicat al voltant de 1.100 articles que estan penjats a la xarxa (https://www.revista-apunts.com) amb accés “open” en doble descàrrega opcional l’article complet i el seu resum amb les paraules clau, excepte els quatre últims números editats que estan bloquejats en la descàrrega d’article (però no així en el resum i les paraules clau) per deferència als subscriptors de la revista. La nostra pàgina web és accessible en tres idiomes: castellà, català i anglès. Allí, a més de les dades essencials de la revista com contactes, normes de publicació d’originals, subscripcions, consell editorial i notícies; hem articulat la secció d’hemeroteca dotada d’un potent motor de cerca amb diversos criteris d’indagació que possibiliten la consulta i investigació per àrees temàtiques, nombre d’exemplar, text, autor, títol o paraules clau. Per guanyar visibilitat i difusió disposem d’un nivell de consulta i descàrrega en idioma anglès a nivell del title, les key word i l’abstract però no de l’article complet que òbviament es pot consultar i descarregar en castellà o català.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2009