Contribució a la història de l’Educació Física a Espanya. Estudi biobibliogràfic entorn de l’Educació Física i de l’Esport (1800-1939)

Xavier Torrebadella Flix

Idioma de l’original

302Visites

Resum

En aquesta tesis es presenta un Catàleg biobibliogràfic cronològiconominal d’obres publicades en llengua Castellana i Catalana, al voltant de l’educació física, l’esport i d’altres obres d’afinitat entre el període de  1800 a 1939. Per a situar el Catàleg en el marc històric de l’educació física s’ha partit d’un estudi sobre els antecedents i influències de l’educació física a Espanya i s’ha completat amb el conegut Renaixement  gimnasiarca europeu del final de la Il·lustració. També s’ha elaborat una memòria històrica del sistema educatiu espanyol, amb l’objecte d’incloure l’educació física en el context pedagògic i administratiu. L’estudi a priori dels documents localitzats ha permès l’apropament contextual a la temàtica conjuntural pròpia en la implantació i desenvolupament de l’educació física i de l’esport a Espanya. Aquest estudi d’aproximació s’ha concretat amb l’elaboració d’un quadre cronològic envers els esdeveniments més destacats al voltant de l’educació física i de l’esport (1800-1839). El Catàleg inclou 881 obres i un apartat de darreres addicions. Per a la confecció s’ha utilitzat una classificació documental pròpia, en atenció a la nacionalitat espanyola o estrangera de l’autor i l’àmbit professional de cada un d’ells. També s’han classificat els documents segons el contingut, el tipus i l’objecte de la publicació. Per tal de facilitar la localització i organització de les obres segons els interessos investigadors s’inclou un apartat d’índexs: cronològiconominal, nominal d’autories, per tipus de publicacions –segons la confecció d’una classificació sistemàtica pròpia–, per àmbit temàtic, per paraules clau, per procedència de l’autor, segons l’autoritat professional, pel lloc d’edició o pels fons documentals.

Paraules clau: 1800-1939, autors, bibliografia, educació física, Espanya, esport, història, obres.

ISSN: 1577-4015

Data de lectura: 27 de maig de 2009