Anàlisi del perfil sociodemogràfic i competitiu del practicant de raids d’aventura d’àmbit nacional

Antonio Baena-Extremera

Socorro Rebollo Rico

*Correspondència: Antonio Baena Extremera abaenaextrem@um.es

Idioma de l’original

Citació

Baena Extremera, A., & Rebollo Rico, S. (2009). Analysis of the Social-demographic Pofile of Spanish Adventure Raids Sportsmen. Apunts. Educación Física y Deportes, 98, 68-77.

400Visites

Resum

Aquest treball s’emmarca dins d’una tesi doctoral, l’objectiu de la qual és determinar el perfil sociodemogràfic i esportiu dels competidors de Raids d’àmbit nacional.  La mostra elegida correspon a la població que participa en la Lliga Espanyola d’Esports d’Aventura 2004, seleccionant quatre proves. Hem utilitzat com a instrument de recollida d’informació el qüestionari, aplicat durant el briefing.  El disseny del treball és no experimental, descriptiu i seccional. Per obtenir la correlació entre les variables hem aplicat el ­coeficient Rho de Spearman i el coeficient Alfa de Crombach. I per a l’obtenció dels resultats, hem aplicat a les variables, estadística descriptiva. Com a resultats podem afirmar que el perfil coincideix amb homes en la majoria, de 26 a 30 anys, solters, amb treballs assalariats o docents en Educació Física. Tenen estudis universitaris, pertanyen a un club i competeixen a nivell nacional. La disciplina preferida és la BTT i l’orientació; realitzen un entrenament diari, i dediquen més de dos mesos a totes les disciplines; es tracta d’un entrenament indoor i outdoor.

Paraules clau: esports d’aventura, perfil esportiu, perfil Sociodemogràfic, raider, raids d’aventura.

ISSN: 1577-4015

Data de lectura: 1 d'octubre de 2009