Què significa pensar en acció?

Raúl Sánchez García

*Correspondència: Raúl Sánchez García raul.sanchez@uem.es

Idioma de l’original

Citació

Sánchez García, R. (2009). What is thinking in Action?. Apunts. Educación Física y Deportes, 98, 88-96.

314Visites

Resum

En aquest article es realitza una anàlisi sobre el pensament pràctic o en acció, pròpia del que són les activitats fisicoesportives. La diferenciació d’un pensament teòric –entès en la nostra tradició cultural com a pensament únic i verdader– d’un de pràctic prové no de la materialitat de l’activitat (si és física o mental) sinó de la urgència temporal implicada. Aquesta, en el cas de les interaccions motrius, impedeix concebre cada acció com a resposta efectiva a una verbalització mental prèvia. Al contrari, cada una d’elles s’ha d’entendre com a manifestació del complex percepció-acció, part conscient i intencional de l’individu, que es relaciona en la immediatesa amb un rerefons d’intencionalitat. Això tindrà profundes implicacions en el tractament de qüestions com l’aprenentatge, la creació i innovació de patrons motors o la relació tècnica-tàctica-estratègia.

Paraules clau: intencionalitat, pensament pràctic, pensament teòric, rerefons.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'octubre de 2009