Revista APUNTS Educació Física i Esports: 106

Francesc Cos Morera,

David Carreras i Villanova,

Miquel Àngel Cos i Morera,

Daniel Medina Leal