L’autoconcepte físic i la seva relació amb el gènere i l’edat en estudiants d’educació física

José Antonio Soriano-Llorca

Leandro Navas-Martínez

Francisco Pablo Holgado-Tello

*Correspondència: José Antonio Soriano Llorca jantonio_soriano@hotmail.com

Idioma de l’original

Citació

Soriano Llorca, JM, Navas Martínez, L., & Holgado Tello, FP (2011). Physical Self-Awareness and its Relationship with Gender and Age in Physical Education Students. Apunts. Educación Física y Deportes, 106, 36-41.  https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2011/4).106.04

639Visites

Resum

Aquest estudi es fonamenta en l’autoconcepte físic. L’estructura de l’autoconcepte físic més acceptada és la que considera quatre dimensions (Fox & Corbin, 1989): habilitat física, condició física, atractiu físic i força (Asci, Asci, & Zorba, 1999; Cox, 2009; Goñi & Ruiz de Azúa, 2009; Gutiérrez, Moreno, & Sicilia, 1999). L’objectiu d’aquest estudi va ser trobar les possibles diferències en les dimensions de l’autoconcepte físic segons el gènere i, dins aquest, segons l’edat, en l’àrea d’Educació Física. Hi van participar 574 estudiants d’educació secundària obligatòria de la Comunitat Valenciana amb edats compreses entre els 11 i els 17 anys, que van contestar el qüestionari CAF. Els resultats mostren diferències en diverses dimensions de l’autoconcepte físic segons el gènere i segons l’edat. En la discussió s’intenta donar alguna explicació a aquestes diferències.

Paraules clau: autoconcepte, autoconcepte físic, edat, educació física, educació secundària, educación física, gènere.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 29 de març de 2010

Acceptat: 27 de maig de 2010

Publicat: 1 d'octubre de 2011