Aplicació d’un sistema per calcular dèficit de força resistència en atletes de fons

Eduardo Valcarce Merayo

*Correspondència: Eduardo Valcarce Merayo edualbares@hotmail.com

Idioma de l’original

Citació

Valcarce Merayo, E. (2011). Use of a System for Calculating Strength Endurance Deficit in Long-Distance Athletes. Apunts. Educación Física y Deportes, 106, 50-53.  https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2011/4).106.06

499Visites

Resum

Amb aquest estudi es pretén determinar l’evolució en la longitud de gambada en atletes de resistència que no perioditzen l’entrenament de força. En l’estudi participaren 6 subjectes barons atletes de resistència de 31 anys (± 4,6 anys), amb una experiència esportiva de 14 anys (± 4 anys) que van fer un entrenament d’intervals on es va determinar la velocitat, freqüència i amplitud de gambada mitjana de cada repetició a partir de la zona de gravació. El percentatge de pèrdua d’amplitud de gambada, mesurat a través de l’índex SLS (stride loss strength), va comparar aquesta pèrdua de longitud de gambada (cm/m·s-1) entre grups de repeticions: grup 1 (repeticions 1-7), grup 2 (repeticions 8-14), grup 3 (repeticions 15-21). Es va observar un descens significatiu en l’índex SLS entre el grup 2 i el grup 3 (p = 0,05). Es va concloure que aquest indicador és una eina específica per determinar possibles dèficits de força en aquest tipus d’esportistes, I que ajuda entrenadors i atletes que vulguin avaluar els nivells de força resistència en un mesurament de camp.

Paraules clau: amplitud de gambada, dèficit de força, Força-resistència.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 7 de decembre de 2010

Acceptat: 16 de febrer de 2011

Publicat: 1 d'octubre de 2011