Valoració del rendiment físic de joves futbolistes segons l’edat cronològica

Daniel Leite Portella

Miguel De Arruda

Marco Antonio Cossio-Bolaños

*Correspondència: Marco Antonio Cossio-Bolanos mcossio30@hotmail.com

Idioma de l’original

Citació

Leite Portella, D., De Arruda, M., & Cossio-Bolaños, MA (2011). Assessment of the Physical Performance of Young Football Players in Terms of Chronological Age. Apunts. Educación Física y Deportes, 106, 42-49.  https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2011/4).106.05

605Visites

Resum

Objectius: Valorar el rendiment físic de joves futbolistes segons l’edat cronològica. Mètodes: L’estudi és descriptiu de tall transversal. Es van estudiar 369 atletes barons practicants de futbol entre 11 i 18 anys als quals es van avaluar les variables antropomètriques de massa corporal, estatura i els plecs cutanis tricipital i subescapular, així com les variables de rendiment físic de flexibilitat, velocitat en 30 metres, salt vertical amb contramoviment (SMJ), salt horitzontal i el Yo-yo endurance test nivell 1. Resultats: En aquest estudi es van verificar diferències significatives (p < 0,001) a partir dels 13 als 14 anys, tant en la força explosiva i en la velocitat com en el Yo-yo endurance test nivell 1. No obstant això, pel que fa a la flexibilitat dels 14 als 15 anys, comença a estabilitzar-se fins als 18 anys. Per tant, les proves físiques de força explosiva i la resistència aeròbica augmenten de manera progressiva i el temps en el test de velocitat disminueix amb el transcurs de l’edat. Al contrari, els valors de la flexibilitat involucionen de manera regressiva amb el pas dels anys. Quan es van comparar amb altres estudis, els resultats de la present investigació van mostrar un major nivell de rendiment en les proves de velocitat i força explosiva. No obstant això, no es van trobar estudis que permetessin comparar les proves físiques de flexibilitat i el Yo-Yo endurance test nivell 1. Conclusions: L’edat cronològica contribueix significativament en la variació i el rendiment físic en proves com la velocitat, flexibilitat, força explosiva i potència aeròbica de futbolistes fins als 13/14 anys, i posteriorment es manté relativament estable fins als 18 anys, respectivament.

Paraules clau: fútbol, joves, rendiment físic.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 20 d'agost de 2010

Acceptat: 13 d'abril de 2011

Publicat: 1 d'octubre de 2011