Revista APUNTS Educació Física i Esports: 105

Miguel Vidal Barbier,

Tania Vidal Almiñana,

Mercedes Almela Zamorano,

Miguel Vidal Almiñana