Anàlisi de les finalitzacions dels jugadors extrems en handbol

Manuel Montoya Fernández

Idioma de l’original

427Visites

Resum

El present estudi té com a objecte determinar la importància de les finalitzacions fetes en la fase d’atac pels jugadors que ocupen el lloc específic d’extrem en handbol.  
Prioritàriament valorem la seva participació en funció del resultat final dels partits i de la classificació final obtinguda pels equips. Relacionem a la vegada les accions que duen a terme aquest grup de jugadors amb altres variables com el temps de partit, el marcador parcial en el moment de la finalització, les fases del joc, les situacions numèriques, els sistemes defensius, el tipus de llançaments utilitzats o la localització d’aquests, amb la intenció de concretar la participació d’aquests jugadors en el desenvolupament col·lectiu del joc.
La investigació se centra en l’anàlisi de la totalitat de partits d’handbol que els equips nacionals de dotze països van disputar en els Jocs Olímpics de Pequín 2008.
A partir de l’establiment d’un marc teòric que descriu les característiques bàsiques de l’handbol, i la utilització de la metodologia observacional com a metodologia específica per al desplegament de la investigació, s’ha construït un instrument ad hoc per dur a terme l’observació i s’ha utilitzat el programa informàtic Dartfish per registrar les dades. Aquest programa possibilita tant l’obtenció de dades que poden ser valorades estadísticament com la creació d’un banc d’imatges utilitzables tant des de l’òptica de la investigació com des de la de l’entrenament.
Les conclusions d’aquest treball confirmen la relació entre una major finalització d’accions d’atac del grup de jugadors extrems i l’obtenció de resultats positius, establint a més a més algunes pautes de conducta dins el funcionament col·lectiu en funció de les variables estudiades

Paraules clau: extrem, finalització, Handbol, observació.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de juliol de 2011

Data de lectura: 15 de decembre de 2010