La integració de Tecnologia Educativa en la formació de l’arbitratge de futbol d’elit: l’ús del “Vídeo Test Interactiu”

Manuel Armenteros Gallardo

Antonio Jesús Benítez Iglesias

*Correspondència: Manuel Armenteros Gallardo manuel.armenteros@uc3m.es

Idioma de l’original

Citació

Armenteros Gallardo, M., & Benítez Iglesias, AJ (2011). The Integration of Educational Technology into the Training for refereeing in Elite Football: The Use of the "Interactive Video Test". Apuntes. Educación Física y Deportes, 105 , 12-20.  https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2011/3).105.01

542Visites

Resum

L’aplicació de la tecnologia per reduir els errors arbitrals és un tema de debat que s’obre cada vegada que es produeixen errors arbitrals com els que han ocorregut en el Mundial de Sud-àfrica 2010. Aquest article presenta un cas d’innovació tecnològica que ha desenvolupat el grup d’investigació TECMERÍN en col·laboració amb el departament d’arbitratge de la FIFA dins el pla de perfeccionament i professionalització de l’arbitratge a tot el món. El “Vídeo Test Interactiu” utilitza el potencial del vídeo com a material per a la formació i els avantatges de la interactivitat que proporcionen els suports hipermitja. L’article explica el disseny del model, i presenta els primers resultats d’experiència d’usuari obtinguts d’11 àrbitres i àrbitres assistents procedents de diferents ciutats del món, als qui se’ls va passar un qüestionari estructurat sobre temes metodològics, tecnològics i d’usabilidad. La valoració mitja del model, 4,7 sobre una escala de 5 punts, demostra un alt grau d’acceptació de l’eina, i obre futures investigacions que puguin relacionar la influència entre la innovació tecnològica i la millora en la presa de decisions arbitrals.

Paraules clau: arbitratge, experiència de l’usuari, FIFA, hipermitja, interactivitat, vídeo.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 10 de setembre de 2010

Acceptat: 13 de decembre de 2010

Publicat: 1 de juliol de 2011