Noves tendències metodològiques en l’ensenyament de l’esquí: orientacions didàctiques per a la seva iniciació als centres educatius

Antonio Méndez-Giménez

Javier Fernández-Río

*Correspondència: Antonio Méndez-Giménez mendezantonio@uniovi.es

Idioma de l’original

Citació

Méndez-Giménez, A., & Fernández-Río, J. (2011). New Methodological Trends in Teaching Skiing: Teaching Orientation for an Introduction to Skiing in Schools. Apunts. Educación Física y Deportes, 105 , 35-43.  https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2011/3).105.04

602Visites

Resum

El present treball recull una proposta d’iniciació a l’esquí alpí des dels centres educatius de primària i secundària a partir d’unitats didàctiques que fomentin la transferència vertical. Precisament, se suggereix una seqüenciació de les tasques en què els aprenentatges fets en primer lloc puguin facilitar l’aprenentatge posterior de tasques similars però més complexes. La primera fase posa l’èmfasi en la realització d’activitats lúdiques amb esquís autoconstruïts; després, es passa a una fase d’activitats de lliscament sobre patins en línia i monopatí, i finalment, el procés culmina amb l’experiència pràctica d e l’esquí a la neu. Les claus metodològiques són les següents: disseny d’una unitat didàctica més llarga que la tradicional, ocupació del joc com a recurs de recerca i de diversió, autoconstrucció del material, ús d’estils d’ensenyament combinat (mitjançant la recerca quan les condicions siguin favorables, i mitjançant instrucció directa en situacions de major risc), pràctica de patinatge en línia i monopatí (com a modalitats populars de transició que permeten experimentar el desplaçament sobre objectes lliscants), així com una organització flexible dels grups.

Paraules clau: educació física, educación física, esquí, iniciació esportiva, material autoconstruït, metodología.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 14 d'abril de 2010

Acceptat: 13 de gener de 2011

Publicat: 1 de juliol de 2011