Implantació d’un projectede transformació social a Segòvia (Espanya): desenvolupament d’un programa d’esport escolar en tota la ciutat

Juan Carlos Manrique Arribas

Víctor M. López Pastor

Roberto Monjas Aguado

José Juan Barba Martín

Juan Manuel Gea Fernández

*Correspondència: Juan Carlos Manrique Arribas manrique@mpc.uva.es

Idioma de l’original

Citació

Manrique Arribas, JC, López Pastor, VM, Monjas Aguado, R., Barba Martín, JJ, & Gea Fernández, JM (2011). Implantation of a SocialTransformation Project in Segovia, Spain: Development of a School Sports Programme throughout the City. Apunts. Educación Física y Deportes, 105, 58-66.  https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2011/3).105.07

633Visites

Resum

En aquest treball presentem el projecte R+D+I que estem realitzant per transformar el Programa Integral d’Esport en Edat Escolar a la Ciutat de Segòvia (PIDECS). Durant l’any 2009 hem dut a terme la fase de diagnòstic de la situació inicial i durant el curs 2009-2010 estem engegant la fase d’intervenció. L’ajuntament de la ciutat va considerar necessari fer un diagnòstic de la situació actual de l’esport en edat escolar per elaborar un programa que asseguri la realització d’una activitat física regular i saludable i una correcta iniciació poliesportiva. En aquest treball es presenten algunes conclusions de la fase de diagnòstic, feta mitjançant les tècniques següents: qüestionaris, grups de discussió i entrevistes en profunditat. En les conclusions trobem aspectes positius, com un alt grau d’acord en totes les poblacions sobre qüestions bàsiques de l’esport escolar (coordinació amb el professorat d’EF, necessitat d’una major formació i professionalitat dels tècnics esportius, necessitat d’una millor regulació de la competició esportiva, evitació de l’especialització precoç, etc.). També es van trobar aspectes millorables, que s’han intentat solucionar en la planificació i desenvolupament del programa integral d’esport escolar.

Paraules clau: activitat física, competició, esport escolar, salut, transformació social, valors.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 26 d'abril de 2010

Acceptat: 25 de maig de 2010

Publicat: 1 de juliol de 2011