Terminologia dels exercicis de força amb sobrecàrregues (III)

Francesc Cos Morera

Michel Marina

Jordi Porta

*Correspondència: Francesc Cos Morera fcos@gencat.cat

Idioma de l’original

Citació

Cuerpo Morera, F., Marina Evrard, M., & Puerta Manceñido, J. (2011). Terminology of Overload Strength Training Exercises (III). Apunts. Educación Física y Deportes, 105, 73-84.  https://dx.doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2011/3).105.09

990Visites

Resum

Les ciències aplicades a l’activitat física i a l’esport són relativament recents i han d’estandarditzar encara el seu vocabulari en algunes àrees de coneixement. Establir una terminologia de consens i unívoca en relació amb els exercicis de força amb sobrecàrregues és fonamental per les persones professionals que treballen en les ciències de l’exercici físic i el cos humà. És imprescindible articular una terminologia vehicular en aquest sector d’intervenció social de gran repercussió. El dret a la lliure circulació de persones pels països de la Unió Europea i, en general, la globalització, fan necessari també el coneixement de la terminologia de la musculació en altres llengües vehiculars. El següent article es el tercer d’una sèrie de quatre i presenta els exercicis més presentatius d’esquena, abdominals i estabilitzadors en versió catalana, castellana i anglesa, amb l’objectiu que conformin una base de gran abast que permeti definir altres exercicis.

Paraules clau: força, musculació, terminologia exercici, terminología unívoca.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 14 de setembre de 2010

Acceptat: 20 d'octubre de 2010

Publicat: 1 de juliol de 2011