Aproximació a una classificació i categorització de les revistes científiques espanyoles de ciències de l’activitat física i l’esport

Javier Olivera Betrán

Idioma de l’original

526Visites

Resum

Les revistes científiques espanyoles de ciències de l’activitat física i l’esport constitueixen un univers de prop d’una cinquantena de publicacions que no estan suficientment classificades ni categoritzades en un catàleg qualitatiu propi. La necessitat d’acreditació de l’activitat investigadora dels docents universitaris i d’avaluació dels projectes d’investigació del nostre àmbit disciplinari presentats a les agències d’avaluació i acreditació nacional corresponents, ha convertit les revistes científiques del nostre camp en un element essencial en el procés de validació, difusió i avaluació de la producció científica. Davant d’aquesta situació, hem identificat tretze instruments d’avaluació de revistes científiques esmentats per aquestes agències per conèixer millor la seva naturalesa i característiques bàsiques. En aquest context, hem elaborat un llistat amb les cinquanta-cinc revistes identificades del nostre àmbit disciplinari i les hem valorat d’acord amb la seva presència en les bases de dades nacionals i internacionals anteriorment discriminades i que han estat recomanades per aquestes agències. En l’anàlisi anterior hem incorporat el sedàs de l’únic estudi d’avaluació i classificació de revistes científiques existent en aquest sector. Finalment hem assenyalat les nou revistes d’aquest camp que, segons el nostre criteri interpretatiu i a la llum de les dades estudiades, responen millor a les exigències de valoració dictades per aquestes agències i es troben en bona posició per disputar l’obtenció d’un significatiu factor d’impacte (FI).

Paraules clau: Aneca, aqu, avaluació científica, categorització de revistes, ciències de l’activitat física i l’esport, ciències humanes, ciències socials, classificació de revistes, Cneai, factor d’impacte, instruments d’avaluació, revistes científiques espanyoles.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 de juliol de 2011