Revista APUNTS Educació Física i Esports: 116

Natàlia Balagué

Carlota Torrents Martín

Rafel Pol

Francisco Seirul·lo Vargas

LLuïsa Quevedo

Marina Castañé i Ferran

Joan Solé

Genís Cardona i Torradeflot