Revista APUNTS Educació Física i Esports: 116

Natàlia Balagué,

Carlota Torrents Martín,

Rafel Pol,

Francisco Seirul·lo Vargas