La cantarella de sempre: reproducció i reciclatge del discurs dominant en la recerca sobre l’educació física de les noies

David Kirk

Kimberly L. Oliver

*Correspondència: David Kirk

Idioma de l’original

Citació

Kirk, D., & Oliver, K. L. (2014). The same old story: the reproduction and recycling of a dominant narrative in research on physical education for girls. Apunts. Educación Física y Deportes, 116, 7-22. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2014/2).116.01

550Visites

Resum

El nostre objectiu en aquest treball és mostrar com un discurs particular, el que aquí anomenem “la cantarella de sempre”, sobre les noies i l’educació física és manté i es reprodueix per molts investigadors que estudien aquest tema, així com per alguns sectors dels mitjans que informen sobre aquesta  recerca. Si volem contribuir a un procés de canvi per al bé de totes les noies, creiem que hem d’entendre l’abast de la contribució que fan els investigadors en relació amb les noies i l’educació física en aquesta “cantarella de sempre”. En primer lloc, resumim els coneixements col·lectius de la investigació social, pedagògica i històrica sobre noies i educació física resumida per Flintoff i Scraton el 2006, abans de passar a examinar algunes de les publicacions de recerca posteriors a aquesta data que creiem que reprodueixen “la cantarella de sempre” de diferents maneres. A continuació, presentem un cas pràctic sobre el tractament de l’informe d’un estudi a gran escala realitzat a Anglaterra per part dels mitjans de comunicació per demostrar que no són només els diaris i altres mitjans els que parasiten la recerca, sinó que també, i de manera invariable, simplifiquen, fan sensacionalisme i tergiversen les troballes dels estudis sobre noies i educació física.  Concloem que aquest tema d’estudi, igual que el camp més ampli de l’educació física i la pedagogia de l’esport, és ple de pràctiques de mala citació i una consegüent manca general de prendre com a base sistemàtica  estudis publicats anteriorment. A més, deduïm que hi ha pocs programes de recerca, així com l’absència notòria d’un programa més ampli d’interconnexió d’estudis de recerca, que puguin produir, a la pràctica, desenvolupaments genuïns. Finalment, proposem que gran part de la missió compartida en aquest camp s’ha de focalitzar més en com podem millorar la situació de les noies en l’educació física, basant-nos en allò que ja sabem a través d’estudis activistes i altres intervencions centrades en l’alumnat.
 

Paraules clau: educació física, noies i gènere, pedagogía, recerca activista.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2014