La qualitat tècnica en el turisme d’aventura

Lázaro Mediavilla Saldaña

*Correspondència: Lázaro Mediavilla Saldaña lazaro.mediavilla@upm.es

Idioma de l’original

Citació

Mediavilla Saldaña, L. (2014). The Technical Quality in Adventure Tourism. Apunts. Educación Física y Deportes, 116, 80-86. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2014/2).116.08

556Visites

Resum

Quins elements poden definir i identifiquen la qualitat tècnica en el turisme d’aventura en diferents regions de distints països del món? Tot aquest procés d’estudi arriba a concloure quins són els paràmetres específics que mesuren la qualitat tècnica del servei prestat per empreses especialitzades en activitats d’aventura. Una vegada reconeguts els paràmetres principals (entitat, activitat estrella, seguretat, medi ambient, recursos humans, client i recursos materials) i els subnivells (protocols, informació, transmissió, coneixement, atenció, perfil, fidelització, adaptació, processos, identificació, tractament, control, preparació i reconeixement), és possible la seva valoració i mesurament, de manera que s’obté informació objectiva del nivell de qualitat a través d’un model específic i concret, l’HEVATM.

Paraules clau: paràmetres multidimensionals, turisme actiu i qualitat, turisme d’aventura.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 7 d'abril de 2013

Acceptat: 11 de març de 2014

Publicat: 1 d'abril de 2014