Estudi col·laboratiu de cas sobre propostes didàctiques d’activitats en el medi natural

Carlos Peñarrubia Lozano

*Correspondència: Carlos Peñarrubia Lozano

Idioma de l’original

463Visites

Resum

La bibliografia específica atorga a les activitats en el medi natural unes característiques que les converteixen en un mitjà idoni per aconseguir l’objectiu d’una formació integral de l’alumnat: permeten el desenvolupament de diferents capacitats humanes i valors com la superació personal, el treball en equip o el propi desenvolupament físic mitjançant activitats que fomentin la diversió. No obstant això, tal com s’ha pogut comprovar en els estudis previs a aquesta investigació, són continguts que estan subjectes a diferents problemes o limitacions per poder dur-los a terme de manera pràctica en els centres escolars dins de les programacions d’educació física, per raons diverses, com: la necessitat de desplaçar-se fins a un mitjà apropiat; el fet d’haver de comptar generalment amb un material difícil de trobar en un centre educatiu; disposar d’una formació i una experiència pràctica i gestora mínimes en relació amb aquestes activitats, o la responsabilitat del mateix professorat a l’hora de desenvolupar aquestes pràctiques.

Paraules clau: activitats en el medi natural, educació física, investigació-acció, treball col·laboratiu.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2014

Data de lectura: 14 de setembre de 2012