Elements de la postmodernitat en la representació de l’esport al cinema contemporani

Allyson Carvalho de Araújo

*Correspondència: Allyson Carvalho de Araújo

Idioma de l’original

428Visites

Resum

La tesi que es presenta pretén apuntar un desplaçament de la comprensió de l’esport en la contemporaneï­tat. Ancorada en algunes fractures en la idea d’esport com a expressió d’aquesta pràctica a la fi del segle XX i inici del segle XXI, el treball dialoga amb el concepte de postmodernitat, i dóna espai a alguns temes que són recurrents en discutir aquest concepte, com són: gènere, sexualitat, consum i cultura pop. Tenim com a hipòtesi que l’esport contemporani, àmpliament difós per les imatges, trenca la comprensió instaurada en la modernitat, i amplia tant la seva possibilitat de representació en el cinema com el seu concepte. 

Paraules clau: cinema, esport, Postmodernitat.

ISSN: 1577-4015

Publicat: 1 d'abril de 2014

Data de lectura: 27 de febrer de 2012