El futbol: reflex permanent de la diversitat nacional de l’estat espanyol des dels seus orígens

Ekain Rojo-Labaien

*Correspondència: Ekain Rojo-Labaien ekain.rojo@ehu.es

Idioma de l’original

Citació

Rojo-Labaien, E. (2014). Football: a Permanent Reflection of the National Diversity of the Spanish State since its Inception. Apunts. Educación Física y Deportes, 116, 23-32. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2014/2).116.02

636Visites

Resum

El cabal simbòlic del futbol i la seva capacitat derivada de representació d’identitats col·lectives i nacionals el converteixen en un ampli objecte d’estudi interdisciplinari que les ciències socials han recuperat en les últimes dècades. L’esdeveniment del futbol s’encarna, a més de com a objecte d’investigació sociològica, com a mètode científic per obtenir nocions presents i futures sobre l’esdevenidor de les organitzacions polítiques dins el segle XXI, ple d’incerteses. Aquest article fa una anàlisi històrica del futbol espanyol per abordar la diversitat i el conflicte entre les nacions dins Espanya i també l’evolució contemporània dels estats en general.
 

Paraules clau: conflicte, diversitat, estat-nació i incertesa, fútbol, homogeneïtat.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 30 de setembre de 2013

Acceptat: 11 de març de 2014

Publicat: 1 d'abril de 2014