La metodologia de l’aprenentatge-servei en l’educació física

Carlos Capella Peris

Jesús Gil Gómez

Manuel Martí Puig

*Correspondència: Jesús Gil Gómez jegil@uji.es

Idioma de l’original

Citació

Capella Peris, C., Gil Gómez, J., & Martí Puig, M. (2014). Service-Learning Methodology in Physical Education. Apunts. Educación Física y Deportes, 116, 33-43. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2014/2).116.03

806Visites

Resum

Aquest article presenta els resultats d’una investigació original desenvolupada amb alumnat de l’assignatura Jocs motrius del grau en Mestre o Mestra Infantil de la Universitat Jaume I, en la qual s’ha utilitzat la metodologia de l’aprenentatge-servei (APS). S’ha prestat un servei directe a infants amb diversitat funcional. S’han utilitzat les històries de vida com a eina d’investigació per determinar si s’han desenvolupat habilitats pràctiques i continguts acadèmics en l’àmbit de l’ensenyament de l’educació física (EF). Així mateix, s’ha pretès verificar si l’ús de l’APS serveix per promoure la capacitat crítica i reflexiva de l’alumnat. Després de l’anàlisi de les entrevistes es van obtenir quatre categories de resultats d’àmbit acadèmic: aspectes genèrics, aprenentatges de la pràctica docent, efectes beneficiosos de la funció docent i opinions i crítiques constructives. Finalment, concloem que els programes formatius d’APS són útils per al desplegament d’habilitats pràctiques i continguts acadèmics en l’àmbit de l’EF, així com per fomentar l’actitud crítica i reflexiva de l’alumnat.

Paraules clau: actitud crítica i reflexiva, aprenentatge-servei, educació física, històries de vida.

ISSN: 1577-4015

Rebut: 25 de gener de 2013

Acceptat: 22 de novembre de 2013

Publicat: 1 d'abril de 2014