Tendències d’acció, tipus d’esport i estil de l’entrenador en dones esportistes

José A. Cecchini Estrada

Antonio Méndez-Giménez

Javier Fernández-Río

Alejandro Carriedo

Beatriz Sánchez-Martínez

Idioma de l’original

41Visites

ISSN: 2014-0983