Taula 4

Models lineals generalitzats prenent com a variable dependent l’agressivitat en l’esport.

ParàmetreBDEWaldSig.Exp(B)95% CIR2
InferiorSuperior
Model 1
Esport1.653.50110.723.0015.2222.95713.936.04
Model 2
Esport1.016.4205.838.0162.7611.2116.295.32
Agressivitat G2.256.199128.94.0009.6216.50914.221
Model 3
Esport.948.4215.070.0242.5811.1315.892.34
Agressivitat G2.237.202122.331.0009.3626.29813.915
F. Competència.470.2035.387.0201.6011.0762.381