Taula 2

Correlacions bivariades.

1234567891011
1. Asertividad General1.00
2. Agressivitat General-.22***1.00
3. Submissió General-.45***-.73***1.00
4. Assertivitat Esport.17**-.38***.25***1.00
5. Agressivitat Esport-.04.54***-.47***-.69***1.00
6. Submissió Esport-.06-.37***.38***.04-.73***1.00
7. Suport Autonomia-.17**.02.09.03-.01-.011.00
8. Suport Competència.00-.06.06.17**-.12-.03.49***1.00
9. Suport Relació.05-.14*.10.18**-.13*.00.43***.60***1.00
10. Frustr. Autonomia.03.10-.13*-.25***.13*.10-.23***-.36***-.22***1.00
11. Frustr. Competència-.04.10-.07-.32***.19**.07-.23***-.50***-.39***.60**1.00
12. Frustració Relació-.13*.15*-.06-.33***.19**.05-.11-.41***-.42***.43***.70***