Taula 1

Anàlisis descriptives i diferències entre grups (esports de contacte versus esports de no contacte) de les variables objecte d’estudi.

Deporte no contactoEsport contacteTotal
MDTMDTMDT
Assertivitat General9.271.379.071.549.181.45
Agressivitat General3.282.003.86*2.133.542.08
Submissió General5.462.235.062.215.282.23
Assertivitat Esport15.66*2.6714.743.1515.242.93
Agressivitat Esport5.974.107.62**4.146.724.19
Submissió Esport8.37*3.087.632.958.043.04
Suport Autonomia3.19.992.981.033.091.02
Suport Competència4.19**1.033.871.114.051.08
Suport Relació5.66**1.015.281.225.491.12
Frustració Autonomia3.041.023.03.973.03.99
Frustració Competència2.171.282.381.302.271.29
Frustració Relació1.83.962.02.961.92.96
Nota: * p < .05; ** p < .01.