Taula 5

Models lineals generalitzats prenent com a variable dependent la submissió en l’esport.

ParámetroBDEWaldSig.Exp(B)95% CIR2
InferiorSuperior
Model 1
Esport-.735.3664.031.045.480.234.938.01
Model 2
Esport-.528.3362.470.116.590.3051.1394.545
Submissió G1.178.17147.259.0003.2482.3224.545