Taula 3

Models lineals generalitzats prenent com a variable dependent l’assertivitat en l’esport.

ParámetroBDEWaldSig.Exp(B)95% CIR2
InferiorSuperior
Model 1-.918
Esport-.918.3586.576.010.399.198.805.02
Model 2
Esport-.838.3515.701.017.433.217.861.07
Assertivitat General.409.11911.914.0011.5051.1931.899
Model 3
Esport-.699.3404.231.040.497.256.968.15
Assertivitat General.408.11213.236.0001.5041.2071.875
Frustració Competència-.872.17923.796.000.418.295.594
Model 4
Esport-.664.3373.880.049.515.266.997.17
Assertivitat General.366.11410.218.0011.4421.1521.804
Frustració Competència-.495.2065.766.016.610.407.913
Frustració Relació-.529.2394.918.027.589.369.940