Revista APUNTS Educació Física i Esports: 43

Bernat Buscà i Safont-Tria

Joan Pont i Nicolau

Vicent Artero i Traver

Joan Riera