El material i la música com a recursos en un programa d’activitats físiques adreçat a la gent gran

Pilar Pont Geis

Idioma de l’original

358Visites

Resum

Aquest article és una reflexió sobre el paper que tenen el material i la música en un programa d’activitats físiques adreçat a gent gran. Quan ens disposem a realitzar un programa d’activitats físiques per a aquest grup d’edat, ens qüestionem aspectes com els objectius que cal aconseguir, els continguts o les activitats que introduirem en el programa o bé els resultats que n’obtindrem, però rares vegades ens qüestionem els elements o els recursos que tenim a la nostra disposició i que ens serviran d’ajut per portar a bon terme el programa, recursos que ajudaran que l’activitat sigui més motivant, més rica, més creativa. Considero que tant el material com la música tenen un pes específic prou gran com per ser valorats en iniciar la programació. Partim de la idea que el material i la música els considerarem no com finalitats sinó com a recursos disponibles en la posada en pràctica, tenint en compte que aquests recursos no els introduirem en el programa de manera aleatòria, sinó que la seva presència sempre estarà subjecta a dos aspectes: a) D’una banda, la seva relació amb els aspectes més significatius de la gent gran: físics, psíquics i sócio-afectius. b) De l’altra, depenent dels objectius del programa, ja siguin utilitaris, tals com la prevenció, el manteniment o la rehabilitació, o bé recreatius.

Paraules clau: activitat física, comunicació i llenguatge, gent gran, motivació, recursos metodològics: el material i la música, utilitària i recreativa.

Referències

[1] Pont Geis, P. (1996). El material y la música como recursos en un programa de actividades físicas dirigido a personas mayores. Apunts. Educación Física y Deportes, 43, 75-90.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1996