Marc teórico-pràctic per a la correcta execució del treball abdominal (i II)

Francisco López Calbet

Carles López Calbet

Idioma de l’original

Citació

López Calbet, F., & López Calbet, C. (1996). Marco teórico-práctico para la correcta ejecución del trabajo abdominal (y II). Apunts. Educación Física y Deportes, 43, 25-41.

 

468Visites

Resum

El present article pretén reafirmar una nova tendència en el correcte treball abdominal mitjançant el desenvolupament d’una anàlisi anatòmica i kinesiològica d’aquest i del registre electromiogràfic justificatiu. De manera que ideal d’exercici abdominal correcte obeeixi a dos principis fonamentals: prevenció i especificitat. Per a això, hem dividit l’article en dues parts clarament diferenciades; marc teòric (I) i treball de camp (II). Al llarg de l’article s’estableix una comparació en les seves diferents dimensions d’una mostra d’exercicis abdominals basada en l’estudi teóricopràctic de l’existència de característiques significatives en el correcte treball abdominal.

Paraules clau: especificitat, prevenció.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1996