Tipologia d’instal·lacions esportives en funció del seu caràcter públic o privat: diferències en la gestió i l’ús

Vicente Martínez-Tur

Núria Tordera

José Ramos

Idioma de l’original

Citació

Martínez-Tur, V., Tordera, N., & Ramos, J. (1996). Tipología de instalaciones deportivas en función de su carácter público o privado: diferencias en la gestión y uso de las mismas. Apunts. Educación Física y Deportes, 43, 91-102.

 

494Visites

Resum

Aquest treball tracta d’analitzar les característiques dels usuaris, de la infrastructura i de la gestió de diversos tipus d’instal·lacions esportives establerts en funció de la propietat. Considerant la dicotomia públic-privat com a insuficient per captar tota la diversitat organitzacional, proposem una taxonomia múltiple de cinc tipus d’equipaments: “totalment públics” (sobretot instal·lacions esportives municipals), “semipúblics” (instal·lacions gestionades per fundacions o patronats, instal·lacions autonòmiques, etc.), “comercials” (gimnasos, clubs de tennis sense accionistes, etc.), “privades socials” (instal·lacions gestionades per entitats educatives, bancàries, esportives, etc.), i “privades restringides” (clubs de tennis amb accionistes, clubs socials, etc.). Aquests cinc grups d’instal·lacions presenten diferències en una sèrie de variables de la seva gestió i en una sèrie de variables referides a la seva utilització per part dels ciutadans. Aquí es descriuen amb detall les característiques distintives de cada un d’aquests grups.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1996