Educació corporal i distinció nobiliària en el “Libro de los Estados” de Don Juan Manuel

Miguel Vicente Pedraz

Idioma de l’original

Citació

Roca i Balasch, J. (1996). La teoría en la psicología aplicada a la educación física y el deporte. Apunts. Educación Física y Deportes, 43, 7-12.

 

318Visites

Resum

El Libro de los Estados de Don Juan Manuel es mostra com una de les expressions més clares de l’ambivalència en què es va mantenir la consideració del cos a la Baixa Edat Mitjana cristiana. D’una banda segueix els mandats de renúncia del que és mundà però, alhora, constitueix un cant al cos i a les realitats físiques. Això es posa de relleu, entre altres aspectes, en la consideració principal que confereix a l’educació física de infant cavaller. Tot i que no és única, segons l’imaginari de l’autor, una de les comeses de l’educació corporal consisteix a reafirmar el que la sang per si concedeix als llinatges nobiliaris: l’excel·lència que, en ella mateixa, és la millor forma de distinció social. Doncs bé, l’excel·lència troba la seva afirmació, sobretot, en la lògica d’aparença i escenogràfica que regeix en els dominis cerimonials i domèstics, és a dir, en una determinada morfologia, un determinat ordre gestual, en determinats hàbits i habilitats, en determinades pràctiques, en la cosmètica, en les concepcions higièniques, en el vestit, etc. que pertanyen a l’univers sublimat i distingit del cos en la mesura que per aquests es distingien els actes excel.lents dels actes vils.

Paraules clau: cavalleria, distinció nobiliària, edat mitjana, educació de prínceps, representació del cos.

ISSN: 2014-0983

Publicat: 1 de gener de 1996