Validació d’equacions de predicció del consum d’oxigen i noves fórmules per a l’entrenament per intervals

Bruno Bazuelo-Ruiz

Helios de Rosario

Juan V. Durá-Gil

Idioma de l’original

14Visites

ISSN: