Taula 2

Coeficients i significança per al model de regressió lineal múltiple ajustat per edat, FCíndex i velocitat en caminar.

Coeficients no estandarditzatsCoeficients estandarditzatstp
BError tipusBeta
Constant13.0311.9426.709<.001
Edat (anys)-.068.018-.127-3.750<.001
Velocitat2 (km·h-1).586.0751.5217.843<.001
FCíndex2.088.945.0882.210.029
Velocitat (km·h-1)-2.454.705-.671-3.480.001