Taula 3

Coeficients i significança per al model de regressió lineal múltiple ajustat per edat i velocitat en caminar.

Coeficients no estandarditzatsCoeficients estandarditzatstp
BError tipusBeta
Constant15.2271.6968.977<0001
Edat (anys)-.055.017-.103-3.154.002
Velocitat2 (km·h-1).603.0761.5657.976.001
Velocitat (km·h-1)-2.454.717-.663-3.480<.001